Nowe rdzenie walców i tzw. walce bananowe

Nowe rdzenie walców i tzw. walce bananowe

Nowe rdzenie walców i tzw. walce bananowe

Firma Hannecard oferuje różne usługi dotyczące rdzeni walców, takie jak: dostawa nowych walców, w tym rdzeni i powłok oraz nowych tzw. walców bananowych. W razie potrzeby klienci mogą również zlecić prace w zakresie wykonania przeglądów i ekspertyz oraz optymalizacji walców, która ma decydujące znaczenie dla zachowania wydajności maszyny i jakości papieru przy zmniejszeniu kosztów przeglądów. Firma Hannecard oferuje remonty tzw. walców bananowych wszystkich producentów.