Nowości i innowacje

HANNECARD REALIZUJE PLANY ROZWOJU DZIĘKI UDZIAŁOWI KAPITAŁU PRYWATNEGO BNP PARIBAS FORTIS

BNP Paribas Fortis Private Equity dołącza do kapitału grupy Hannecard. Dzięki temu udziałowi Hannecard może w pełni zaangażować się w zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Dziś firma Hannecard działa na całym świecie i jest obecna na pięciu kontynentach. Dzięki mniejszościowemu udziałowi BNP Paribas Fortis Private Equity, firma jest gotowa na nowy rozdział i optymalnie przygotowana do kolejnej fazy rozwoju.

"Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju międzynarodowym oraz na doskonaleniu naszych usług lokalnych", mówi Dirk Vidts, Dyrektor Generalny Grupy Hannecard. "Dzięki nowemu partnerstwu nasza technologia dostępna jest również poza granicami Europy, pozwalając nam na standaryzację oferty powłok wałków. Elastyczność i jakość są naszymi priorytetami, lecz istotną rolę odgrywa również zrównoważony rozwój. Aby zrealizować te ambicje, poszukiwaliśmy wiarygodnego partnera finansowego, który wierzy w naszą strategię rozwoju i jest gotowy pomóc w budowaniu naszej historii w dłuższej perspektywie. BNP Paribas Fortis Private Equity spełnił wszystkie te warunki."

Potencjalny gracz globalny
"Od wielu lat jesteśmy głównym bankiem naszego nowego partnera i mamy z nim doskonałe relacje" - powiedział Raf Moons, szef BNP Paribas Fortis Private Equity. "Lecz to właśnie jego mocno osadzony w rzeczywistości plan rozwoju przekonał nas do głębszego przyczynienia się do jego rozwoju. Firma Hannecard to solidne belgijskie MŚP, które ma potencjał, by stać się globalnym graczem. Dzięki innowacyjnym pomysłom, udoskonaleniom technologicznym i rozwojowi nowych produktów, firma nieustannie zdobywa kolejne rzesze klientów na całym świecie w swej niszowej branży. Pragniemy współtworzyć dalszą historię jej rozwoju.”

Wydajność i zrównoważony rozwój
Oprócz produkcji powłok dla walców przemysłowych i mniejszych wałków, firma Hannecard angażuje się również w badania i rozwój. Firma przeznacza corocznie znaczną część swoich obrotów na badania i rozwój, opracowując nowe produkty i rozwiązania informatyczne pozwalające na oszczędność kosztów, lecz także na realizację idei zrównoważonego rozwoju. Oprócz opracowywania nowych produktów i udoskonalania istniejących rozwiązań, zespół B&R przywiązuje dużą wagę do uczynienia prowadzonych procesów produkcyjnych bardziej wydajnymi i zrównoważonymi.
Na przykład od 2004 r. firma nie stosuje już żadnych surowców z grupy CMR (rakotwórczych, mutagennych lub toksycznych z punktu widzenia rozrodczości). Natomiast dzięki wdrożonemu systemowi track & trace może ona lepiej monitorować wszystkie instalowane produkty i przewidywać ich wymogi konserwacyjne, pozwalając uniknąć nadmiernego zużycia, uszkodzeń i tym samym strat gospodarczych.

HANNECARD REALIZUJE PLANY ROZWOJU DZIĘKI UDZIAŁOWI KAPITAŁU PRYWATNEGO BNP PARIBAS FORTIS