Nowości i innowacje

Hannecard digitalizuje dokumenty

Zarządzanie dokumentami może zająć dużo czasu, dlatego firma Hannecard zainwestowała w platformę Countroll®. Jest to system zarządzania online specjalnie opracowany i dedykowany dla rolek, który cyfrowo łączy wszystkie dokumenty i informacje o rolkach.

Hannecard jest pierwszą firmą w tej branży, która umożliwia swoim klientom cyfrową dostęp i zarządzanie wszystkimi dokumentami dotyczącymi rolek, takimi jak: dane etykiet, raporty z kontroli, arkusze danych technicznych, rysunki techniczne i inne.

Celem wprowadzenia przez firme Hannecard systemu Controll jest uproszczenie procedur administracyjnych oraz zminimalizowanie ilości dokumentów w formie papierowej z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i dla Klienta. Dzięki tej innowacyjnej platformie stosy papieru należą do przeszłości, a klienci mogą łatwo przeglądać dane dotyczące swoich rolek, w dowolnym miejscu i czasie, co wpływa na zwiększenie satysfakcji klienta i wydajności pracy.

Zastosowanie systemu Countroll®, z myślą o ochronie środowiska, pozwoli zaoszczędzić firmie Hannecard co najmniej 100 000 arkuszy papieru rocznie, co przedkłada się na liczbę kilka drzew.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.countroll.com

Hannecard digitalizuje dokumenty