Nowości i innowacje

Hannecard inwestuje w rozbudowę laboratoriów

Ponieważ badania laboratoryjne, analizy i testy odgrywają istotną rolę w tworzeniu i ulepszaniu nowych rozwiązań, firma Hannecard France rozbudowała swoje laboratorium i zainwestowała w najnowocześniejszy sprzęt, w tym DSG (Differential Scanning Calorimetry - skaningowa kalorymetria różnicowa), maszyna TGA (Thermo Gravimetric Analysis - analiza termograwimetryczna) i maszyna IR (podczerwień). Urządzenia te mają charakter komplementarny i pozwoliły Hannecard jeszcze bardziej zwiększyć poziom specjalistycznej wiedzy w różnych obszarach analizy takich jak:

  • Własności termiczne naszych powłok i surowców.
  • Struktura molekularna naszych materiałów
  • Kontrola i klasyfikacje naszych produktów
  • Zjawiska migracji/zanieczyszczania/starzenia się naszych pokryć po ich eksploatacji przez naszych klientów
  • Konkurencja
  • Kinetyczne sieciowanie naszych materiałów i ich przewodność cieplna
Hannecard inwestuje w rozbudowę laboratoriów