Nowości i innowacje

Na czym polega wulkanizacja walców przemysłowych?

Wulkanizacja to proces chemiczny stosowany przy produkcji wyrobów gumowych i powlekanych gumą, w tym rolek przemysłowych. Polega na zastosowaniu ciepła i dodatku siarki lub innych środków wulkanizujących w celu poprawy właściwości gumy, czyniąc ją bardziej trwałą, odporną na ciepło i mniej podatną na pęcznienie lub mięknięcie pod wpływem różnych substancji chemicznych. Nazwa „wulkanizacja” wywodzi się od Wulkana, rzymskiego boga ognia.

W kontekście rolek, wulkanizację stosuje się w celu poprawy właściwości powłok gumowych nakładanych na walce przemysłowe.

Po nałożeniu gumowej powłoki na rdzeń walca, wałek poddawany jest procesowi wulkanizacji. Polega to na podgrzaniu wałka do określonej temperatury i utrzymaniu go w tej temperaturze przez określony czas. Połączenie ciepła i siarki powoduje reakcję chemiczną w gumie, w wyniku której następuje sieciowanie łańcuchów polimeru. To sieciowanie nadaje wulkanizowanej gumie lepsze właściwości.

Po zakończeniu procesu wulkanizacji walec pozostawia się do stopniowego ostygnięcia do temperatury pokojowej. Ta faza chłodzenia jest niezbędna do zestalenia nowych właściwości gumy.
Proces wulkanizacji prowadzi do kilku ważnych ulepszeń gumowej powłoki walca, w tym:

  • Zwiększona wytrzymałość i trwałość
  • Zwiększona odporność na ścieranie i zużycie
  • Zwiększona odporność na ciepło
  • Większa odporność na chemikalia i czynniki środowiskowe
  • Zmniejszona podatność na pęcznienie i zmiękczenie
  • Zwiększona stabilność wymiarowa

Konkretne parametry procesu wulkanizacji, takie jak: temperatura, czas i skład mieszanki gumowej, mogą się różnić w zależności od wymagań zamierzonego zastosowania walca i rodzaju użytej gumy. Właściwa wulkanizacja jest niezbędna, aby wałki pokryte gumą spełniały wymagane standardy wydajności i jakości.