Nowości i innowacje

Oddział Hannecard Rosja zmodernizował swoją maszynę do wykonywania rolek ślepowierconych dla przemysłu papierniczego

Dzięki temu ulepszeniu czas nawiercania rolek został skrócony o połowę, a możliwości produkcyjne wzrosły: średnica rolki do 1.700 mm, długość rolki do 12.000 mm i waga rolki do 20 ton

Oddział Hannecard Rosja zmodernizował swoją maszynę do wykonywania rolek ślepowierconych dla przemysłu papierniczego